Сообщения

Сообщения за ноября 9, 2014

Азербайджанцы Украины обратились к президенту Украины и Верховной Раде

Изображение
Азербайджанцы Украины обратились к президенту Украины и Верховной Раде Опубликовано : 12-11-2014, 22:00 | Категория: Политика 0123

45 (голосов:0)
Как передает Vesti.Az, в своем обращении к президенту страны и парламенту азербайджанцы совместно с представителями других национальностей выступили с предложениями предотвращения проявлений фашизма, антисемитизма, ксенофобии, расовой или национальной нетерпимости в Украине.

По информации, полученной от Ассамблеи Национальностей Украины, в связи с этим организации, представляющие различные национальности в Украине, на совместном заседании приняли решение о разработке рекомендаций с обращением к главе государства и Верховной Раде.

Азербайджанцы, проживающие в Украине, татары, евреи, русские,
молдаване, грузины, гагаузы, а так же представители Средней Азии провели разработку предложений с участием Геннадия Друзенко — правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики при Кабинете Министров Украины, Василия Костицко…

Su kosmos f'əzasında açıqda

Советский агент Брайтенбах: "Нераскрытые тайны": Провал "дядюшки Вилли"

Изображение
Тайна "дядюшки Вилли": Как погиб советский агент Брайтенбах 20.10.2014 17:20 Facebook62 ВКонтакте Twitter1 Google+1 КОММЕНТИРОВАТЬ0 скрыть

В СССР существовала таблица для проверки наблюдательности.

Анна Гришаева поделилась своей фотографией. 6 ноября в 13:53 ·  Классная штука! Анна ГришаеваСообщество школьников, абитуриентов, студентов и их родителей В СССР существовала таблица для проверки наблюдательности. Ее название «Занимательная таблица». Найдите на этой таблице последовательно цифры от 1 до 90 включительно. Если вы справились:
За 5-10 мин, то у вас исключительная наблюдательность.
За 10-15 мин — хорошая.
За 15-20 мин — средняя.
За 20-25 мин — удовлетворительная. НравитсяНравится ·  · 

Ermənistan dövlətinin əzəli Azərbaycan torpaqlarında yaradılması

Изображение
..."Böyük Ermənistan" yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları 1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə geniş miqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirdilər. Ermənilərin Bakıdan başlanan vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan kəndlərini əhatə etdi... Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanından
Ermənilərin ‘gəliş’iAzərbaycanlıların soyqırımlarıErməni dövlətiXronikaNota beneTəhlilXəbərAzərbaycanlıların deportasiyalarıErmənistanın Azərbaycana təcavüzüAtəşkəs davam edir… Ermənistan dövlətinin əzəli Azərbaycan torpaqlarında yaradılmasıA+A- 07.11.2014 Ermənilərin yaşadığı ərazi və onların mənşəyi məsələsi haqqında çox dolaşıq və müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Bunları ermənilərin özləri bilərəkdən və məqsədli şəkildə irəli sürürlər. Qədim…