Сообщения

Сообщения за февраля 13, 2011

MİSİR. Təhrir meydanı. " " fevral 2011. Yaşıl atlı səmaya ucalır!!!!!!!!!!!!

Изображение

Misir, Təhrir meydanı. "Yaşıl atlı" səmaya qalxır

Изображение

НОЕВ КОВЧЕГ

İNTERNETİN SÜRƏTİNİN ÖLÇÜLMƏSİ

Изображение