Сообщения

Сообщения за февраля 21, 2010

КАЗАХСКО-КИТАЙСКАЯ ГРАНИЦА

Изображение
© Клара Хафизова доктор исторических наук КАЗАХСКО-КИТАЙСКАЯ ГРАНИЦА В ПРОШЛОМ И СЕГОДНЯПечатается с сайта Carnegie Endowment for International Peace После падения монгольской династии во второй половине ХIV в. и вплоть до второй половины ХVII в., т. е. в течение почти 300 лет, Китай не имел общих границ с казахскими ханствами, а также с другими владениями на территории современного Казахстана. Вне поля зрения Китая осталось также важное событие в политической жизни казахов - образование казахского ханства с центром в Семиречье и долголетний процесс формирования его территории и границ. Между казахским ханством и Срединной равниной находилось Джунгарское ханство (1635-1757 гг.), блокировавшее доступ из Китая в Казахстан и не допускавшее установления между ними связей. Лишь после установления в Китае господства маньчжурской династии Цин и завоевания ею Джунгарского и Яркендского ханств в 1757 г. границы китайского государства подступили к территориям Казахстана, Киргизии …

NAXÇIVAN SƏRHƏD DİVİZİYASINDA

Cəmiyyət


Əsgərlər and içdi

Naxçıvan sərhəd diviziyasında gənc Əsgərlər vətənə sədaqət andı içiblər. Xidmətə yeni başalamalarına baxmayaraq, ilk gündən onların hərbi hazırlığı və nizam-intizamı diqqət çəkib.

Orduya yeni çağrılan əsgərlər üçün nəzərdə tutulan təlim -tədris kursu bitəndən sonra gənc sərhədçilər vətənə sədaqət andı içməyə tam hazır idilər. Silah və döyüş yoldaşından yapışaraq təntənəli şəkildə hərbi and içən əsgərlər yaxşı bilir ki, Naxçıvanın 300 kilometrə yaxın dövlət sərhədləri bundan sonra onlara əmanətdir.

Sonra çiyin-çiyinə, əsgər mahnısı ilə səf cərgələrdə addımlayan sərhədçilər öz sıra hazırlıqlarnı nümayiş etdirdilər. Hər bir əsgərin peşəkar zabit və sərhədçilərin sırasına qoşulması bütün şəxsi heyət üçün bayramdır. Çünki, şərəfli xidmət bundan sonra yeni dostlar, döyüş yoldaşları ilə birlikdə keçəcək.

Son vaxtlar gənclərdə hərbi xidmətə maraq, orduya sevginin artması artıq cəmiyyətdə gedən uğurlu prosseslərin nəticəsidir. Bu da zabitlərin rəyidir. Naxçıvan s…

(Я ДУМАЮ, ЧТО ДАННАЯ ТЕМА НАПИСАНА ЗЛОПЫХАТЕЛЯМИ ИЗ заинтересованных СПЕЦСЛУЖБ, удовлетворенные "победой" Януковича)

Из биографии Катрин Чумаченко
Автор Андрей Ваджра, "Полярная звезда"(Я  ДУМАЮ, ЧТО ДАННАЯ ТЕМА НАПИСАНА ЗЛОПЫХАТЕЛЯМИ ИЗ СПЕЦСЛУЖБ, удовлетворенные "победой" Януковича)

В профессиональном языке любой разведки мира, кроме таких терминов как «агент» и «агент влияния» присутствует и такое понятие как «акция влияния». По своей сути она представляет собой комплекс разнообразных активных мероприятий разведки, направленных на создание в стране-объекте влияния необходимых условий для эффективной реализации тех или иных целей/задач внешней политики своего государства. Подобные акции влияния могут быть, в зависимости от сложности поставленных перед разведкой задач, как краткосрочными (длящимися несколько месяцев), так и долгосрочными (рассчитанными на годы).

Наиболее распространенной формой «акции влияния» является организация и осуществление государственного переворота в стране-объекте влияния с последующим установлением контроля над ее исполнительными и законодательными о…