Сообщения

Сообщения за июля 14, 2013

Lə ilahə illəllah: Şirk nədir?

Lə ilahə illəllah : Şirk nədir? : Şirk hər hansı ibadəti Allahdan başqası üçün etməkdir. Şirki nə üçün öyrənirik? Şirki incəlikləri ilə öyrənməyimizin müxtəlif səbəbləri ... Allaha şərik qoşmanın saysız-hesabsız açıq və gizli nümunələri vardır ki, onları aradan qaldırılmasının bir vasitəsi olaraq, Quranı və Allahın Elçisinin (s.ə.s) Sünnəsini dərindən mənimsəmək - oxuyub öyrənmək və onları başa düşməklə mümkündür. Oxuyub başa düşmək üçün isə, insan Allaha və Onun Peyğəmbərinə (s.ə.s) iman gətirməlidir və bunu səmimi olaraq istəməlidir. Yalnız sonuncu halda, Fövqəlqüdrət Sahibi yuxarıda qeyd etdiyimizin gerçəkləşməsi üçün ona doğru yol göstərə bilər. Çünki Allah istəmədikcə, heç nə mümkün deyil! İnsan Allah qarşısında səmimi olmadıqca, O (Pak və Müqəddəs), ona hidayət verməz, yəni doğru yol göstərməz. Bu düşüncələrimiz Allahın Quranına və Onun Peyğəmbərinin (s.ə.s) səhih hədislərinə (Sünnəsinə) əsaslanır. F.S. AŞAĞIDA QURANDAN NÜMUNƏLƏRƏ DİQQƏT YETİRİN!  Ayələrin tərcümələrin